Geef uit je hart!

Op deze website staat als eerste schets een klein gedeelte vermeld van onze visie en de uitgangspunten van de formule VillaKeizersKroon. Om alles op een mooie, gepaste en integrale manier te kunnen verwezenlijken, hebben wij U als partner nodig, in welke vorm dan ook. Binnen de formule VillaKeizersKroon bestaat b.v. de mogelijkheid tot Stille Participatie. Graag komen wij met U in contact om te kijken, met welk inbreng U een belangrijke rol zal kunnen spelen voor ons project.

Ook is is de Stichting VillaKeizersKroon aangemerkt door de belastingdienst als ANBI-Stichting. Hierdoor is het voor de Stille Participanten ook fiscaal aantrekkelijk, om dit initiatief te ondersteunen.
Alle verdere gegevens m.b.t. de ANBI-Stichting zijn op last van de fiscus nu ondergebracht op een eigen website, nl
VillaKeizersKroon-ANBI

Onze visie:

Liefde Laat Langer Leven !

Wonen waar je je thuis voelt -
Werken waar je je goed voelt !