Liefde Laat Langer Leven!

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is om de oudere mens met een geheugenprobleem of andere problemen, waarvoor 24-uurs-zorg nodig zijn, op een waardige manier in het dagelijks leven te laten staan, hun huiselijkheid en geborgenheid ín veiligheid te bieden. Voor alle problemen, b.v. op gebied van ontbrekende zelfredzaamheid, bieden wij persoonlijke zorg op maat.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie: FolderVillaKK@AMBY.

Visie - Vernieuwing

Blijvende integratie in onze maatschappij is van groot belang!

Door voor deze groep mensen een woon- & leefomgeving in te richten,
te verzorgen, die het mogelijk maakt hun leven op een zo gewoon mogelijke manier te kunnen blijven voortzetten.

Hierdoor bieden wij een zorgend vangnet en ruimte voor mogen zijn als je bént.

Op één locatie en met één vast team realiseren wij levensbestendig wonen én begeleiding met zorg op maat !

Tijdelijke opvang bieden wij ook, als de mantelzorgers gebruik maken van Respijt- arrangementen. Hiervoor houden wij een á twee appartementen gereserveerd.

Kijk voor meer individuele begeleiding van onze bewoners en hun families ook bij Onze diensten.

Meer weten over onze visie en detail ?
Het visiedocument kunt U hier bekijken.

VillaKeizersKroon staat voor “een warm, liefdevol én veilig onderdak bieden”.