Liefde Laat Langer Leven!

Uitgangspunt

Ons uitgangspunt is om de mens met een geheugenprobleem op een waardige manier in het dagelijks leven te laten staan, hun huiselijkheid en geborgenheid ín veiligheid te bieden.

Visie - Vernieuwing

Blijvende integratie in onze maatschappij is van groot belang!

Door voor deze groep mensen een woonomgeving in te richten,
te verzorgen, die het mogelijk maakt hun leven op een zo gewoon mogelijke manier te kunnen blijven voortzetten.

Hierdoor bieden wij een zorgend vangnet en ruimte voor mogen zijn als je bént.

Op één locatie, voor één doelgroep en met één vast team realiseren wij levensbestendig wonen én begeleiding op maat !

Tijdelijke opvang bieden wij ook, als de mantelzorgers gebruik maken van Respijt- arrangementen. Hiervoor houden wij een á twee appartementen gereserveerd.

Kijk voor meer individuele begeleiding van onze bewoners en hun families ook bij Onze diensten.

Meer weten over onze visie en detail ?
Het visiedocument kunt U hier bekijken.

VillaKeizersKroon staat voor “een warm, liefdevol én veilig onderdak bieden”.