Wij zijn er voor Ú !

Als zorgondernemers wonen wij zelf ook nabij VillaKeizersKroon. Hierdoor zijn wij altijd bereikbaar om U van dienst te kunnen zijn.

Uw persoonlijke wensen voor wonen, individuele leefstijl en zorg staan hierbij centraal.

Ons gevoel voor gastvrouw- en gastheerschap hebben wij ontwikkeld in de pedagogische sektor en door ervaringen uit een familie met traditie in de hotellerie.
Het ZORG-aspect is gewaarborgd door ons team van HBO-Verpleegkundigen, IG-3-Verzorgenden, SPW'ers en andere collega's met het hart op de goede plek ......

Ook voor Mantelzorgers en familie bieden wij ondersteuning, desnoods met de mogelijkheid van tijdelijke logé in de wenningsfase van een bewoner. Counselling en begeleiding in het proces van “loslaten & overdragen” van de partner of familielid behoren ook tot de opties.

Dienstverlening - Service

Ons basis-arrangement is gericht op de individuele behoeften van onze gasten. Wij begeleiden en ondersteunen in de dagelijkse Persoonlijke Verzorging incl. maaltijdvoorziening en Dagbesteding.
Indien mogelijk voorzien wij i.s.m. andere partners ook in exterene dagbesteding voor onze gasten.

Daarnaast is er voor de extra’s keuze uit enkele service arrangementen

Ook bieden wij ondersteuning bij het administratieve regelwerk, zoals CIZ-indicatie, PGB-Zorg via onze externe partners.
Verder hulp bij andere aanvragen, zoals PGB-WMO, huurtoeslag, begeleiding artsen- / ZH-bezoek e.d.

Meer weten over onze visie en detail?
Het visiedocument kunt U hier bekijken.

Wonen waar je je thuis voelt!

Wij vinden het belangrijk dat de mensen, die bij ons komen wonen, zoveel mogelijk hun leven kunnen blijven voortzetten op hun manier, waarbij de nadruk ligt op het gewone dagelijkse leven, zoals zij het gewend zijn/waren. Het geheel passen wij toe in een kleinschalige, huiselijke omgeving in zo groot mogelijke vrijheid.

Er zijn verschillende soorten appartementen, variërend van ± 35 m2 tot ± 50 m2, met kitchenette en eigen badkamer voor 10 tot 14 vaste bewoners, afhankelijk van locatie en architektuur. Kijk voor de meest recente gegevens onder button LOCATIES

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke tuin, leefkeuken en lounge.

Tijdelijke opvang bieden wij ook voor gasten, als de mantelzorgers gebruik maken van Respijt- arrangementen. Hiervoor houden wij standaard twee appartementen gereserveerd.

Arrangementen

Met U wordt -naar uw persoonlijke wensen en de mogelijkheden van VillaKeizersKroon- uw service-arrangement samengesteld. U maakt de keuze voor een appartement en de inhoud van service en zorg.

Zorg en service kunnen -afgestemd op uw behoeftes- per maand worden aangepast.

Ons basis-arrangement bestaat uit

 • kosten voor gas, water, electra,

 • maaltijdverzorging,

 • 24-uurs aanwezigheid van het zorg-vangnet,

 • standaard-schoonmaak van uw appartement en

 • ondersteuning bij de daginvulling.

Bij de uitgebreide arrangementen (1-, 2-, 3-Sterren) valt te denken aan

 • massage,

 • specifieke oefenprogramma’s (niet-PGB),

 • aroma- bad- lichttherapie,

 • (heil)euritmie, ….

 • verzorging van de persoonlijke kleding,

 • medische pedi- en manicure,

 • eigen of nieuwe hobbies,

 • voedingsadviezen / specifiek dieet of

 • de catering en organisatie van een eigen familiefeest

 • of …………….

Wij zijn er voor Ú ......  

Tarieven

Als U bij ons komt wonen, bestaat de kostprijs uit huur, uw persoonlijk service-arrangement en de kosten voor zorg, betaald uit uw PGB, afhankelijk van CIZ-indicatie.

Uiteraard zijn ook vrije afspraken mogelijk o.b.v. een individuele offerte (particulier component).

Afhankelijk van de grootte van uw appartement, komt U mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag. Kijk voor meer informatie hierover op Toeslagen

Omdat er steeds weer veranderingen in wet- en regelgeving plaats vinden, zullen wij op de meest recente gegevens ingaan tijdens een persoonlijk gesprek.

Kwaliteit

De kwaliteit van wonen & leven en de behandeling in VillaKeizersKroon, van onze service, dienstverlening en zorg kunnen wij waarborgen door:

 • Rekening te houden met gezondheidsaspecten bij architectuur, bouw en inrichting,
 • Liefdevol werken vanuit hart en ziel met kijk op de hele mens,
 • Altijd rekening te houden met de persoonlijke biografie van onze gasten,
 • Hanteren van de HACCP-regels in de hotelmatige service,
 • Werken conform de BeroepsCode van de V&VN, de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, zie V&VN
 • Hanteren wij de ZGC - Zorgbrede
  GouvernanceCode
  , de bestuurscode voor zorg-organisaties.
 • Door gerichte trainingen en scholingen,verzorgd door het Regionale OpleidingsCentrum (ROC) van de Stichting VillaKeizersKroon, ondersteund door het AlzheimerCentrum Limburg, ACL en/of andere vak-organisaties.
 • Vrijwillige controles van Consumentenbond en Alzheimer Stichting Nederland.
 • Regelmatige toetsing van de dagelijkse praktijk door de Raad van Advies VillaKeizersKroon.
 • Samenwerking als erkend HBO-leerbedrijf / SBB, de opvolger van CALIBRIS, met o.a.m. Leeuwenborgh en HS-Zuyd.
 • Organiseren van symposia over KleinSchalig Wonen i/d GGZ, voorbeeld: Symposium2011

 • Uitbrengen van rapportages over de Methode VillaKeizersKroon

 • Binnen VillaKK wordt geen fysieke, chemische en psychologische fixatie toegepast. Sinds 2010 werken wij reeds conform de bepalingen van de (aankomende) Wet Dwang i/d Zorg. Click hier voor het beleid Vrijheidsbeperkende Maatregelen Vrijheid in VillaKK

 • Het TEAM wordt gevormd door nivo 3 & 4 V&V collega's, Social Workers (VKK), BIG-geregistreerde HBO-V collega's, gedeeltelijk werkend op nivo van Nurse Practitioner, fysiotherapeuten, huisartsen, psychotherapeut / andragoog en continu aangevuld met MBO / HBO stagiaires.

 • Bij geschillen / klachten verwijzen wij naar de KlachtenProcedure VillaKK-Wonen.
  Informatie hier: KlachtenprocedureVillaKK

Klachtenreglement

 • Bij geschillen / klachten verwijzen wij naar de KlachtenProcedure VillaKK-Wonen.
 • Gelieve zich over de specifica te informeren in het volgende document:
  Klachtenreglement VillaKeizersKroon
  Hierin zijn ook de veranderingen per 01-01-2017 verwerkt.
 • PDF-info, opent in aparte venster;
  hiervoor is de Acrobat Reader nodig, te downloaden hier:
  Acrobat Reader