Bewoner worden, waar je je thuis voelt!

VillaKeizersKroon is geen verpleeghuis.

U betrekt uw eigen appartementje met woon- & slaapkamer, keukentje en eigen badkamer. U richt het helemaal naar eigen smaak en met uw eigen meubels in, u verhuist gewoon.

Wij vinden het belangrijk dat de mensen, die bij ons komen wonen, zoveel mogelijk hun leven kunnen blijven voortzetten op hun manier.

De nadruk ligt op het gewone dagelijkse leven, zoals zij het gewend zijn/waren. Het geheel passen wij toe in een kleinschalige, huiselijke omgeving in zo groot mogelijke vrijheid.

Kijk voor meer inhoudelijke informatie: FolderVillaKK@AMBY.

Click hier voor het cliëntenprofiel van VillaKK.

Er zijn verschillende soorten appartementen, variërend van ± 35 m2 tot ± 50 m2, met kitchenette en eigen badkamer voor 10 tot 14 vaste bewoners, afhankelijk van de locatie.

Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de gezamenlijke tuin, leefkeuken en lounge.

In VillaKeizersKroon kunt U komen wonen met de volgende indicaties / ZZP's:

Tijdelijke opvang bieden wij ook voor gasten, als de mantelzorgers gebruik maken van Respijt- arrangementen. Hiervoor houden wij standaard een á twee appartementen gereserveerd.
Meer weten over onze visie en detail ?
Het visiedocument kunt U hier bekijken.

Heeft U interesse om te komen wonen in VillaKeizersKroon?
Klik beneden en vul vrijblijvend het formulier in voor een eerste kennismaking. Wij zullen z.s.m contact met U opnemen.

Zorgzwaartepakket 5
ZZP 5 - Beschermd wonen met intensieve dementiezorg

Vanwege ernstige dementie heeft u behoefte aan intensieve begeleiding en intensieve verzorging, in een beschermde woonomgeving. U bent bijna geheel afhankelijk van zorg, ondersteuning en begeleiding.

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg is wonen in een veilige, beschermende omgeving met een intensieve 24-uurs begeleiding en verzorging.
Zorgzwaartepakket 6
ZZP 6 - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Vanwege ernstige lichamelijke beperkingen heeft u op veel momenten van de dag behoefte aan begeleiding en aan intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.

Er is sprake van chronische problemen. Een geheugenprobleem vormt hierbij geen belemmering. VillaKeizersKroon heeft met de partners uit de Eerste en Tweede Lijn ook voor haar doelgroep een therapeutisch leefklimaat kunnen creëren.
Zorgzwaartepakket 7
ZZP 7 - Beschermd wonen met zeer intensieve zorg

Door een ernstige chronische ziekte of een geheugenprobleem met zeer moeilijk gedrag heeft u specifieke begeleiding nodig in combinatie met zeer intensieve verzorging en verpleging in een beschermende woonomgeving.
Zorgzwaartepakket 8
ZZP 8 - Beschermd wonen met intensieve zorg

Door een ernstige lichamelijke aandoening of ziekte heeft u behoefte aan specifieke zeer intensieve verzorging en verpleging in combinatie met begeleiding in een beschermende woonomgeving. Een geheugenprobleem vormt hierbij geen belemmering.
Zorgzwaartepakket 9
ZZP 9a / 9b - Herstelgerichte verpleging en verzorging

Door een operatie of een aandoening heeft u behoefte aan zorg gericht op het herstel met behulp van behandeling door verschillende hulpverleners / therapeuten. Het gaat dan om de eerste periode van herstelproces / rehabilitatie, die wij ook bieden voor mensen met een geheugenprrobleem, hetzij bij een tijdelijk verblijf, hetzij bij permanent wonen. VillaKeizersKroon heeft met de partners uit de Eerste en Tweede Lijn ook voor haar doelgroep een therapeutisch leefklimaat kunnen creeren.
Zorgzwaartepakket 10
ZZP 10 - Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

U verblijft in uw zorgappartement / woonafdeling van VillaKeizersKroon in verband met de indicatie palliatieve zorg. U krijgt de maximaal nodige zorg, passend bij uw speciale situatie, dwz alles wordt geboden off-limits ongeacht aandoening, welk verpleegkundige situatie dan ook, welk specialisme ook nodig is, welk tijdstip U nodig heeft dag / nacht.

De teams van de 2 locaties van VillakeizersKroon beschikken over een beroepservaring van ± 350 jaar in de zware dementie- en palliatieve zorg.

Sinds 2009 bieden wij ook deze zorg in de individuele thuissituatie en op onze locatie(s) in Maastricht-Amby, Park Severen.

U bent hier op de juiste plaats, indien zich de laatste fase van uw leven gaat aankondigen, maar uiteraard ook voor een leven met uw mate van zelfstandigheid, gecombineerd met een vakinhoudelijk passend 24-uurs zorgvangnet.