Home
Contact
Wie zijn wij?
Onze visie
Onze gasten
Onze diensten

Thuisopvang? Bewoner worden? Tijdelijk Verblijf - Logies?
Partner worden?
Meewerken?

Stille Participatie

NIEUWS

Disclaimer 2015

VillaKeizersKroon (kort: VKK) spant zich in voor betrouwbare, zorgvuldige en actuele informatie op deze website.

VKK is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Voorbeelden zijn storingen, onderbrekingen, vertragingen of fouten in het verstrekken van informatie.

Ook aanvaardt VKK geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens VKK via deze website, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van VKK.

Wordt de informatie op de website ook schriftelijk verstrekt, dan zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

VKK garandeert niet dat die aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van elektronische berichten. 

Door de webmaster van Stg. VillaKeizersKroon worden de berichten continu gecontroleerd op virussen, maar geen verantwoordelijkheid aanvaardt vanaf het moment dat de e-mail verstuurd is. Iedereen die met ons communiceert via e-mail of andere digitale en electronische media wordt erop geattendeerd, dat alle risico's, die hieraan verbonden zijn, door hem/haar worden aanvaard. Preventie voor besmetting door computer-virussen, spy-ware en hoaxes zijn voor rekening van de ontvangers,evenals de verantwoording voor de veiligheid van eigen mail-handlers, servers, aanwezige hard- en software.
Gebruik van hyperlinks vanuit www.villakeizerskroon.nl of www.villakk.tv of www.ride4yd.com of de VKK-accounts op de Social Media, die naar andere websites of kanalen op de Social Media verwijzen, zijn voor risico van de gebruiker. Voor de inhoud van deze externe sites zijn alleen de desbetreffende houders verantwoordelijk.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend.

© & ® voor algehele correspondentie incl. bijlagen liggen bij Stg VillaKeizersKroon - Maastricht

HIER kan UW logo staan als Partner van VillaKeizersKroon.Partners van VillaKeizersKroon:

© 2008-2018 VillaKeizersKroon Disclaimer